Η αποστολή μας

Βρίσκουμε λύσεις και προτάσεις ανάπτυξης, επικοινωνίας, και επίτευξής στόχων σε οποιοδήποτε περιβάλλον, όσο σύνθετο και αν είναι.

Οι αξίες μας

 • Δημιουργικές και αποτελεσματικές λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του κάθε πελάτη, οι ανάγκες του οποίου είναι και αντιμετωπίζονται ως μοναδικές.
 • Επέκταση των στόχων που έχουν τεθεί, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των ωφελημάτων σε κάθε τομέα δραστηριοποίησης. Πάντα υπάρχει κάτι περισσότερο να επιτευχθεί.
 • Διασφάλιση υψηλής ποιότητας στις υπηρεσίες που παρέχονται. Απόλυτη προτεραιότητα είναι το άριστο αποτέλεσμα και η προστιθέμενη αξία σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε.

WE HAVE THE SOLUTION

Υπηρεσίες

 • Διοικητική οργάνωση επιχειρήσεων και οργανισμών. Αξιολόγηση δομής και λειτουργικότητας, εντοπισμός δυσλειτουργιών, οργανόγραμμα, ανασχεδιασμός διαδικασιών, περιγραφές καθηκόντων.
 • Εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη της ωρίμανσης, της υλοποίησης και της παρακολούθησης (ως Ανεξάρτητος Σύμβουλος) έργων του Δημόσιου, του ευρύτερου Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα.
  Υποβολή φακέλου συμμετοχής, συντονισμός και παρακολούθηση έργων για:
  o Ευρωπαϊκά προγράμματα
  o Προγράμματα αναπτυξιακού νόμου
  o Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2014-2020)
 • Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων (business plan). H Synesis Consulting αναλαμβάνει την λεπτομερή ανάλυση μέρους ή του συνόλου των λειτουργιών επιχειρήσεων ή οργανισμών με συγκεκριμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα.
 • Ανάπτυξη καινοτόμων διαδραστικών ηλεκτρονικών εφαρμογών (mobile & pc applications) για την κάλυψη αναγκών αμφίδρομης επικοινωνίας και ενημέρωσης δημοσίων και ιδιωτικών φορέων.
 • Κατάρτιση σχεδίου δράσης αξιοποίησης Δημόσιας περιουσίας (Δημόσιος τομέας).
 • Κατάρτιση σχεδίου δράσης αναπτυξιακής συγκρότησης οργανισμών.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην εξειδίκευση δράσεων ανάδειξης του εκάστοτε Δήμου ως «Έξυπνης Πόλης» (αφορά αποκλειστικά ΟΤΑ Ά Βαθμού).
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην εκπόνηση Σχεδίων Δράσης ολοκληρωμένης παρέμβασης προς όφελος της κοινωνίας και ειδικότερα για τις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ)
 • Εργασίες σχεδιασμού συστημάτων διαχείρισης ISO

Διεύθυνση: Κερκύρας 2 15127 Μελίσσια
Τηλ. 210 6825304
Fax 210 6819702
Email : info@synesisconsulting.gr

Στην Synesis Consulting το έργο μας είναι αποστολή.

© Copyright 2020 - Synesis Consulting